Evropsko partnerstvo

Odluku o evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Goromza 2004.  možete da preuzmete ovde.

Odluku o Evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Gorom za 2006. možete da preuzmete ovde.

Dokument Evropskog partnerstva za Srbiju za 2007. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument Evropskog partnerstva za 2008. Možete da preuzmete ovde.