Savet za Evropske integracije Vlade Republike Srbije

Savet za evropske integracije Vlade Republike Srbije obrazovan je 4. septembra 2002. kao savetodavno telo Vlade. Odlukom Vlade od 7. juna 2007. godine definisani su novi zadaci Saveta:

  • praćenje realizacije strategije pridruživanja Republike Srbije Evropskoj uniji;
  • predlaganje smernica s ciljem unapređenja procesa pristupanja Srbije EU;
  • predlaganje mera za uspostavljanje opšteg nacionalnog konsenzusa o procesu pristupanja Srbije EU;
  • obavljanje i drugih stručno-savetodavnih poslova koji povećavaju efikasnost rada Vlade i drugih državnih organa u procesu pristupanja Srbije Uniji

Radom Saveta rukovodi predsednik Vlade, koji je po funkciji predsednik Saveta. Zamenik predsednika Saveta je potpredsednik Vlade, koji obavlja funkciju predsednika Saveta u slučaju sprečenosti predsednika Saveta da rukovodi radom Saveta.


Članovi Saveta za evropske integracije

1. Predsednik Vlade, predsedavajući Saveta

2. Potpredsednik Vlade za evropske integracije - zamenik predsedavajućeg Saveta

3. Svi članovi Vlade

4. Laslo Varga, predsednik Odbora za EI u Skupštini

5. Jovan Ratković, savetnik predsednika Republike

6. Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove IV AP Vojvodine

7. Marina Jovićević, nacionalni koordinator Regionalnog saveta za saradnju, direktor direkcije za regionalne inicijative MSP

8. Episkop braničevski Ignjatije

9. Koordinator nacionalnih saveta nacionalnih manjina

10. Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije

11. Nikola Hajdin, predsednik SANU

12. Predstavnici univerziteta i naučnih instituta

- Branko Kovačević, rektor BU
- Radmila Marinković-Nedučin, rektor univerziteta u Novom Sadu
- Radoslav Bubanj, rektor univerziteta u Nišu
- Radovan Vukadinović, Pravni fakultet, Kragujevac
- Jovan Teokarević, Fakultet političkih nauka, Beograd
- Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Beograd
- Mihajlo Crnobrnja, FEFA

13. Predstavnici NVO

- Sonja Liht, Beogradski fond za političku izuzetnost
- Miljenko Dereta, Građanske inicijative
- Živorad Kovačević, Evropski pokret u Srbiji
- Ivan Vejvoda, Balkanski fond za demokratiju
- Goran Svilanović
- Saša Paunović, predsednik Stalne konferencije gradova i opština
- Miodrag Shresta, izvršni direktor Grupe 484
- Đorđe Vukadinović, Nova srpska politička misao
- Milan Parivodić

14. Predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca

- Ljubisav Orbović, predsednik SSSS
- Branislav Čanak, UGS Nezavisnost
- Stevan Avramović, predsednik Unije poslodavaca Srbije

15. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije

Članove Saveta imenuje Vlada posebnim rešenjem.
Predsednik Saveta može, u skladu sa dnevnim redom sednice, da poziva i predstavnike drugih organizacija i udruženja.
Savet se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, u martu i u septembru.
Kancelarija za evropske integracije pruža tehničku podršku i priprema sednice Saveta.