Савет за Европске интеграције Владе Републике Србије

Савет за европске интеграције Владе Републике Србије образован је 4. септембра 2002. као саветодавно тело Владе. Одлуком Владе од 7. јуна 2007. године дефинисани су нови задаци Савета:

  • праћење реализације стратегије придруживања Републике Србије Европској унији;
  • предлагање смерница с циљем унапређења процеса приступања Србије ЕУ;
  • предлагање мера за успостављање општег националног консензуса о процесу приступања Србије ЕУ;
  • обављање и других стручно-саветодавних послова који повећавају ефикасност рада Владе и других државних органа у процесу приступања Србије Унији

Радом Савета руководи председник Владе, који је по функцији председник Савета. Заменик председника Савета је потпредседник Владе, који обавља функцију председника Савета у случају спречености председника Савета да руководи радом Савета.


Чланови Савета за европске интеграције

1. Председник Владе, председавајући Савета

2. Потпредседник Владе за европске интеграције - заменик председавајућег Савета

3. Сви чланови Владе

4. Ласло Варга, председник Одбора за ЕИ у Скупштини

5. Јован Ратковић, саветник председника Републике

6. Предраг Новиков, директор Канцеларије за европске послове ИВ АП Војводине

7. Марина Јовићевић, национални координатор Регионалног савета за сарадњу, директор дирекције за регионалне иницијативе МСП

8. Епископ браничевски Игњатије

9. Координатор националних савета националних мањина

10. Милош Бугарин, председник Привредне коморе Србије

11. Никола Хајдин, председник САНУ

12. Представници универзитета и научних института

- Бранко Ковачевић, ректор БУ
- Радмила Маринковић-Недучин, ректор универзитета у Новом Саду
- Радослав Бубањ, ректор универзитета у Нишу
- Радован Вукадиновић, Правни факултет, Крагујевац
- Јован Теокаревић, Факултет политичких наука, Београд
- Тања Мишчевић, Факултет политичких наука, Београд
- Михајло Црнобрња, ФЕФА

13. Представници НВО

- Соња Лихт, Београдски фонд за политичку изузетност
- Миљенко Дерета, Грађанске иницијативе
- Живорад Ковачевић, Европски покрет у Србији
- Иван Вејвода, Балкански фонд за демократију
- Горан Свилановић
- Саша Пауновић, председник Сталне конференције градова и општина
- Миодраг Схреста, извршни директор Групе 484
- Ђорђе Вукадиновић, Нова српска политичка мисао
- Милан Париводић

14. Представници синдиката и удружења послодаваца

- Љубисав Орбовић, председник СССС
- Бранислав Чанак, УГС Независност
- Стеван Аврамовић, председник Уније послодаваца Србије

15. Милица Делевић, директорка Канцеларије за европске интеграције

Чланове Савета именује Влада посебним решењем.
Председник Савета може, у складу са дневним редом седнице, да позива и представнике других организација и удружења.
Савет се састаје по потреби, а најмање два пута годишње, у марту и у септембру.
Канцеларија за европске интеграције пружа техничку подршку и припрема седнице Савета.