Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije

11. jun 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
19. јун 2024. u 00h

Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za interni konkurs možete da preuzmete na sledećem linku:

Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma IPA III

Spisak kandidata koji su ušli u izborni postupak možete da preuzmete ovde.