Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције

11. јун 2024.

Крајњи рок за достављање пријава:
19. јун 2024. у 00h

Текст интерног конкурса за попуњавање извршилачког радног места у Министарству за европске интеграције можете да преузмете овде.

Образац пријавe на конкурс можете да преузмете овде.

Информације потребне за припрему кандидата за интерни конкурс можете да преузмете на следећем линку:

Закон о потврђивању оквирног споразума ИПА III

Списак кандидата који су ушли у изборни поступак можете да преузмете овде.