Rezolucija o pridruživanju RS

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. oktobra 2004 Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji. Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji aktivno je učestvovala, zajedno sa predstavnicima Evropskog pokreta, u radu skupštinskog Odbora za evropske integracije pri izradi te rezolucije. Zajednički rad Vlade, Skupštine i predstavnika građanskog društva u izradi ovog dokumenta, uspešan je model dijaloga svih zainteresovanih učesnika u procesu evropskih integracija i od suštinske je važnosti za dalje postizanje društvenog i političkog konsenzusa o ulasku u Evropsku uniju.
Rezolucija sadrži smernice za rad zakonodavne i izvršne vlasti Republike Srbije s ciljem dostizanja Kopenhagenških kriterijuma. U tom smislu, u Rezoluciji se izražava:

- potpuna saglasnost o ulasku u Evropsku uniju kao najvišem i neospornom političkom prioritetu i o uključivanju u program Partnerstvo za mir, kao elementu zajedničke bezbedonosne strukture evropskih zemalja

- spremnost za dalje angažovanje na ispunjavanju političkih uslova za ulazak u Evropsku uniju. Rezolucija naglašava potrebu da se pravdi privedu sva lica osumnjičena za zločine počinjene tokom oružanih sukoba u periodu od 1991. do 2000. godine na teritoriji bivše SFRJ.

- potpuna saglasnost o daljem unapređivanju dobrosusedskih odnosa i svih drugih vidova regionalne saradnje i regionalnih inicijativa.

- obaveza Narodne skupštine da prioritet bude rad na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, a zahteva se i uvođenje posebnih procedura za poboljšanje efikasnosti tog procesa.

- neophodnost izrade Nacionalne strategije Srbije za pridruživanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji, koja će utvrditi trenutnu situaciju u Srbiji u oblastima značajnim za pridruživanje EU, analizirati uslove za pridruživanje koje postavlja EU i utvrdi redosled i rokove za preduzimanje neophodnih mera i aktivnosti.

Rezoluciju Narodne skupštine RS o pridruživanju Evropskoj uniji (oktobar, 2004) možete preuzeti ovde.