Резолуција о придруживању РС

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 14. октобра 2004 Резолуцију о придруживању Европској унији. Канцеларија за придруживање Европској унији активно је учествовала, заједно са представницима Европског покрета, у раду скупштинског Одбора за европске интеграције при изради те резолуције. Заједнички рад Владе, Скупштине и представника грађанског друштва у изради овог документа, успешан је модел дијалога свих заинтересованих учесника у процесу европских интеграција и од суштинске је важности за даље постизање друштвеног и политичког консензуса о уласку у Европску унију.
Резолуција садржи смернице за рад законодавне и извршне власти Републике Србије с циљем достизања Копенхагеншких критеријума. У том смислу, у Резолуцији се изражава:

- потпуна сагласност о уласку у Европску унију као највишем и неоспорном политичком приоритету и о укључивању у програм Партнерство за мир, као елементу заједничке безбедоносне структуре европских земаља

- спремност за даље ангажовање на испуњавању политичких услова за улазак у Европску унију. Резолуција наглашава потребу да се правди приведу сва лица осумњичена за злочине почињене током оружаних сукоба у периоду од 1991. до 2000. године на територији бивше СФРЈ.

- потпуна сагласност о даљем унапређивању добросуседских односа и свих других видова регионалне сарадње и регионалних иницијатива.

- обавеза Народне скупштине да приоритет буде рад на усклађивању домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније, а захтева се и увођење посебних процедура за побољшање ефикасности тог процеса.

- неопходност израде Националне стратегије Србије за придруживање Србије и Црне Горе Европској унији, која ће утврдити тренутну ситуацију у Србији у областима значајним за придруживање ЕУ, анализирати услове за придруживање које поставља ЕУ и утврди редослед и рокове за предузимање неопходних мера и активности.

Резолуцију Народне скупштине РС о придруживању Европској унији (октобар, 2004) можете преузети овде.