Istraživanja javnog mnjenja

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije u okviru komunikacionih aktivnosti obavlja periodična istraživanja javnog mnenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija i reformama koje su sastavni deo ovog procesa.

Ukoliko ste zainteresovani za neke od ranijih rezultata istraživanja sprovedenih od maja 2002. godine do septembra 2005. godine pošaljite javite se na e-adresu office@mei.gov.rs