Akcioni plan za jačanje institucionalnih kapaciteta za preuzimanje obaveza u procesu evropskih integracija

Vlada Republike Srbije usvojila je, na sednici održanoj 27. jula 2006. godine, Akcioni plan za jačanje institucionalne sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu evropskih integracija, čiju je izradu koordinirala Kancelarija za pridruživanje EU.
Plan je zasnovan na kratkoročnim prioritetima sadržanim u dokumentu Evropsko partnerstvo iz 2005. godine, smernicama iz Studije izvodljivosti, Izveštaju o napretku SCG u PSP i obavezama koje proističu iz primene zakona koji su usklađeni sa pravnim tekovinama EU. Opšti okvir Akcionog plana su Nacionalna strategija Srbije za pristupanje SCG EU i Strategija reforme državne uprave u Republici Srbiji.
Ovaj dokument daje prikaz stanja administrativnih kapaciteta u najvažnijim oblastima i utvrđuje konkretne prioritete. Njime su predložene i institucionalne mere za njihovo jačanje, uspostavljen sistem za adekvatno praćenje razvoja institucionalnih sposobnosti i identifikovane neke od najznačajnijih finansijsko-tehničkih prepreka u ostvarivanju tog cilja.
Jedna od najvažnijih komponenti Akcionog plana je finansijski okvir kojim se utvrđuju sredstva i navode njihovi izvori, bilo da se radi o fondovima EU, nekoj drugoj inostranoj pomoći ili domaćim resursima
Odgovornost za sprovođenje određenih segmenata Akcionog plana poverena je svakom organu.

Akcioni plan možete preuzeti ovde.
Tabela (sastavni deo Plana, XLS) možete preuzeti ovde.