Акциони план за јачање институционалних капацитета за преузимање обавеза у процесу европских интеграција

Влада Републике Србије усвојила је, на седници одржаној 27. јула 2006. године, Акциони план за јачање институционалне способности за преузимање обавеза у процесу европских интеграција, чију је израду координирала Канцеларија за придруживање ЕУ.
План је заснован на краткорочним приоритетима садржаним у документу Европско партнерство из 2005. године, смерницама из Студије изводљивости, Извештају о напретку СЦГ у ПСП и обавезама које проистичу из примене закона који су усклађени са правним тековинама ЕУ. Општи оквир Акционог плана су Национална стратегија Србије за приступање СЦГ ЕУ и Стратегија реформе државне управе у Републици Србији.
Овај документ даје приказ стања административних капацитета у најважнијим областима и утврђује конкретне приоритете. Њиме су предложене и институционалне мере за њихово јачање, успостављен систем за адекватно праћење развоја институционалних способности и идентификоване неке од најзначајнијих финансијско-техничких препрека у остваривању тог циља.
Једна од најважнијих компоненти Акционог плана је финансијски оквир којим се утврђују средства и наводе њихови извори, било да се ради о фондовима ЕУ, некој другој иностраној помоћи или домаћим ресурсима
Одговорност за спровођење одређених сегмената Акционог плана поверена је сваком органу.

Акциони план можете преузети овде.
Табела (саставни део Плана, XЛС) можете преузети овде.