Arhiva javnih nabavki

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal, za partije 6 i 11

06. novembar 2019.

Usluge izrade i implementacije informacionog sistema ISDAKON, JN 17/19

16. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. novembar 2019. u 13h

Računarska oprema, JN 16/19

15. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
25. oktobar 2019. u 12h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 2 – Evro premium BMB 95

09. oktobar 2019.

Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala, JN 15/19

17. septembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarisjkog materijala, partija 8

23. avgust 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partija 13

19. avgust 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 3 – evro dizel

02. jul 2019.

Usluge medijskog praćenja, JN 14/19

14. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. jun 2019. u 10h

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja, JN 9/19

10. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. jul 2019. u 10h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima po osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci, CJN - kancelarijski materijal za partije 6, 7 i 9

10. jun 2019.

Računarska oprema – nadogradnja licenci na najnoviju verziju za softver ABBYY FineReader Corporate Edition, ponovljeni postupak, JN 13/19

10. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. maj 2019. u 11h

Usluge izrade analize u oblasti javnih nabavki, ponovljeni postupak, JN 12/19

06. maj 2019.

Usluga izrade analize spremnosti domaćih tela za ocenjivanje usaglašenosti za primenu harmonizovanih standarda, JN 11/19

30. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. maj 2019. u 10h

Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU JN broj 10/19

19. April 2019.

Usluga izrade analize uticaja osnivanja Akcione grupe koja će se baviti identifikacijom trendova u vezi sa povredama prava intelektualne svojine na jačanje sprovođenja prava intelektualne svojine, JN 7/19

05. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. April 2019. u 12h

Izrada uporedne analize zakonskih i praktičnih rešenja u oblasti Javnih nabavki, JN 6/19

01. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. April 2019. u 13h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavki istraživanja javnog mnjenja JN br 2/19

22. mart 2019.

Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i pomotivnog materijala JN br 8/19

22. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
01. April 2019. u 10h

Računarska oprema, JN 5/19

18. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
28. mart 2019. u 12h