Архива јавних набавки

 

Услуга припреме за штампу и штампање публикација и промотивног материјала, ЈН 15/19

17. септембар 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Oквирног споразума о јавној набавци канцеларисјког материјала, партија 8

23. август 2019.

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума о јавној набавци услуге одржавања рачунарске и комуникационе опреме и штампача, партија 13

19. август 2019.

Обавештење о закљученом уговору по основу Оквирног споразума о јавној набавци, ЦЈН – гориво и мазиво, за партију 3 – евро дизел

2. јул 2019.

Услуге медијског праћења, ЈН 14/19

14. јун 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
24. јун 2019. у 10h

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за потребе службених путовања, ЈН 9/19

10. јун 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
10. јул 2019. у 10h

Обавештење о закљученим уговорима по основу оквирних споразума о јавној набавци, ЦЈН - канцеларијски материјал за партије 6, 7 и 9

10. јун 2019.

Рачунарска опрема – надоградња лиценци на најновију верзију за софтвер ABBYY FineReader Corporate Edition, поновљени поступак, ЈН 13/19

10. мaj 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
20. мaj 2019. у 11h

Услуге израде анализе у области јавних набавки, поновљени поступак, ЈН 12/19

6. мaj 2019.

Услуга израде анализе спремности домаћих тела за оцењивање усаглашености за примену хармонизованих стандарда, ЈН 11/19

30. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
10. мaj 2019. у 10h

Услуга конвертовања и форматирања правних аката ЕУ ЈН број 10/19

19. април 2019.

Услуга израде анализе утицаја оснивања Акционе групе која ће се бавити идентификацијом трендова у вези са повредама права интелектуалне својине на јачање спровођења права интелектуалне својине, ЈН 7/19

5. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
15. април 2019. у 12h

Израда упоредне анализе законских и практичних решења у области Јавних набавки, ЈН 6/19

1. април 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
11. април 2019. у 13h

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавки истраживања јавног мњења ЈН бр 2/19

22. март 2019.

Услуга припреме за штампу и штампање публикација и помотивног материјала ЈН бр 8/19

22. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
1. април 2019. у 10h

Рачунарска опрема ЈН 3/19

14. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
22. март 2019. у 12h

Услуга превођења ЈН број 4/19

13. март 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
12. април 2019. у 12h

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума, ЦЈН, услуге одржавања - рачунара, штампача и комуникационе опреме, партија 9

8. март 2019.

Услуга истраживања јавног мњења о Европској унији, ЈН 2/19

22. фебруар 2019.

Крајњи рок за достављање понуда:
4. март 2019. у 12h