Više od 100 predstavnika donatorske zajednice na konsultacijama o dokumentu „Potrebe RS za međunarodnom pomoći 2011-2013“

06. decembar 2010. |

Kancelarija za evropske integracije je 29. i30. novembra održala konsultativne sastanke sa predstavnicima donatorske zajednice u Republici Srbiji o dokumentu „Potrebe Republike Srbije za međunarodnom pomoći 2011-2013“.

Sastancimaje prisustvovalo više od 100 predstavnika donatorske zajednice, kojima su predstavljeni sektorski prilozi ovog dokumenta.

Predstavnici donatorske zajednice su izrazili zadovoljstvo novim konceptom i strukturom dokumenta, kao i uspostavljenim mehanizmom konsultacija, koji obezbeđuje učešće donatora, organizacija civilnog društva i predstavnika lokalnih samouprava u identifikovanju i formulisanju prioriteta i mera za finansiranje iz sredstava međunarodne razvojne pomoći u naredne tri godine.