Више од 100 представника донаторске заједнице на консултацијама о документу „Потребе РС за међународном помоћи 2011-2013“

06. децембар 2010. |

Канцеларија за европске интеграције је 29. и30. новембра одржала консултативне састанке са представницима донаторске заједнице у Републици Србији о документу „Потребе Републике Србије за међународном помоћи 2011-2013“.

Састанцимаje присуствовало више од 100 представника донаторске заједнице, којима су представљени секторски прилози овог документа.

Представници донаторске заједнице су изразили задовољство новим концептом и структуром документа, као и успостављеним механизмом консултација, који обезбеђује учешће донатора, организација цивилног друштва и представника локалних самоуправа у идентификовању и формулисању приоритета и мера за финансирање из средстава међународне развојне помоћи у наредне три године.