NPI ispunjen 121 odsto, planiranje obaveza treba da bude bolje

15. oktobar 2010. |

Vlada je na sednici, održanoj 14. oktobra 2010. godine, usvojila Izveštaj o sprovođenju Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) za period jul – septembar 2010. godine. Prema rezultatima ovog izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, u trećem tromesečju ove godine NPI je ispunjen 121 odsto.

Ovako visok procenat izvršenja objašnjava se time da je Vlada, pored propisa planiranih za usvajanje u ovom izveštajnom periodu, ispunila i veliki broj obaveza zaostalih iz ranijih kvartala (27), kao i obaveza planiranih za naredne kvartale (11). Od 34 planirana propisa za ovo tromesečje, usvojeno je njih 41, što govori u prilog tome da postoji prostor za dalje unapređenje procesa planiranja i pravovremenog ispunjavanja obaveza koje ministarstva i posebne ogranizacije pred same sebe postavljaju.

Trenutno se u skupštinskoj proceduri nalazi devet predloga zakona, predviđenih NPI i to su: 1) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doborovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, 2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, 3) Zakon o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičkog oružja i o njihovom uništavanju, 4) Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Češke o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 13. oktobra 1997. godine, 5) Zakon o zadužbinama i fondacijama, 6) Zakon o transportu opasnog tereta, 7) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, 8) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini i 9) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode.

U pogledu podzakonskih akata, Vlada je od planirana četiri propisa koji se usvajaju na tom nivou (uredbe, odluke, strategije, zaključci) usvojila tri, odnosno 75 odsto, dok su ministarstva od planiranog 21 podzakonskog akta (pravilnici i naredbe), usvojila sedam ili 33 odsto. Ukoliko se posmatraju samo Vladine obaveze u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata za ovaj izveštajni period, statistika pokazuje uspešnost od 32 odsto, budući da je od planirana 34 propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 11.

Najuspešnija ministarstva su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Republički zavod za stattistiku.

Ministarstva i posebne organizacije koje su bile najopterećenije brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Nacionalni program je,u celini, uzimajući u obzir propise planirane za usvajanje u periodu od jula 2008. do sepembra 2010. godine, ispunjen 78 odsto, jer je od planiranog 571 propisa, usvojeno 446. Planirano je usvajanje 166 zakona, a usvojeno je 136 ili 84 procenata. Od planiranih 405 podzakonskih akata, usvojeno je 310, odnosno 77 odsto.

Celokupan Izveštaj o sprovođenju NPI za period jul – septembar 2010. godine možete da preuzmete sa Internet prezentacije Kancelarije za evropske integracije www.mei.gov.rs .