НПИ испуњен 121 одсто, планирање обавеза треба да буде боље

15. октобар 2010. |

Влада је на седници, одржаној 14. октобра 2010. године, усвојила Извештај о спровођењу Измењеног и допуњеног Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ) за период јул – септембар 2010. године. Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, у трећем тромесечју ове године НПИ је испуњен 121 одсто.

Овако висок проценат извршења објашњава се тиме да је Влада, поред прописа планираних за усвајање у овом извештајном периоду, испунила и велики број обавеза заосталих из ранијих квартала (27), као и обавеза планираних за наредне квартале (11). Од 34 планирана прописа за ово тромесечје, усвојено је њих 41, што говори у прилог томе да постоји простор за даље унапређење процеса планирања и правовременог испуњавања обавеза које министарства и посебне огранизације пред саме себе постављају.

Тренутно се у скупштинској процедури налази девет предлога закона, предвиђених НПИ и то су: 1) Закон о изменама и допунама Закона о доборовољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2) Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, 3) Закон о забрани усавршавања, производње и стварања залиха бактериолошког (биолошког) и токсичког оружја и о њиховом уништавању, 4) Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о изменама и допунама Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Чешке о узајамном подстицању и заштити улагања, потписаног 13. октобра 1997. године, 5) Закон о задужбинама и фондацијама, 6) Закон о транспорту опасног терета, 7) Закон о изменама и допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 8) Закон о изменама и допунама Закона о заштити од буке у животној средини и 9) Закон о изменама и допунама Закона о заштити природе.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планирана четири прописа који се усвајају на том нивоу (уредбе, одлуке, стратегије, закључци) усвојила три, односно 75 одсто, док су министарства од планираног 21 подзаконског акта (правилници и наредбе), усвојила седам или 33 одсто. Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката за овај извештајни период, статистика показује успешност од 32 одсто, будући да је од планирана 34 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 11.

Најуспешнија министарства су Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија, Министарство економије и регионалног развоја и Републички завод за статтистику.

Министарства и посебне организације које су биле најоптерећеније бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство финансија, Министарство унутрашњих послова и Министарство економије и регионалног развоја.

Национални програм је,у целини, узимајући у обзир прописе планиране за усвајање у периоду од јула 2008. до сепембра 2010. године, испуњен 78 одсто, јер је од планираног 571 прописа, усвојено 446. Планирано је усвајање 166 закона, а усвојено је 136 или 84 процената. Од планираних 405 подзаконских аката, усвојено је 310, односно 77 одсто.

Целокупан Извештај о спровођењу НПИ за период јул – септембар 2010. године можете да преузмете са Интернет презентације Канцеларије за европске интеграције www.mei.gov.rs .