Realizovana obuka: „Harmonizacija propisa u oblasti homologacije motornih vozila“

14. jun 2024. |

Realizovana obuka: „Harmonizacija propisa u oblasti homologacije motornih vozila“

Na inicijativu pregovaračke grupe za Poglavlje 1 Republike Srbije,  13. i 14. juna 2024. realizovana je obuka sa temom „Harmonizacija propisa u oblasti homologacije motornih vozila“. Seminar je organizovan uz pomoć regionalnog GIZ projekta „Promocija evropskih integracija“, koji za Srbiju koordinira  i Ministarstvo za evropske integracije kontakt tačka.

Na obuci su učestvovali predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za evropske integracije i Agencije za bezbednost saobraćaja. Program je obuhvatio i harmonizaciju propisa u oblasti homologacije prikolica, sistema i sastavnih delova, vozila sa dva točka, tricikala i četvorocikala, zatim poljoprivrednih i šumskih traktora i emisije gasova iz motora sa unutrašnjim sagoravenjem koji se ugrađuju u vandrumsku pokretnu mehanizaciju. Razgovaralo se i o iskustvima država članica EU u vezi sa raspodelom nadležnosti organa koja se bave poslovima homologacije vozila.

Osim državnih službenika Republike Srbije, obuci su prisustvovali i predstavnici relevantnih institucija Crne Gore, pa je ovo bila prilika i za razmenu iskustava naročito u pogledu podele nadležnosti relevantnih institucija.