U drugom tromesečju 2010. NPI je u celini ispunjen 73 odsto

16. jul 2010. |

Vlada je na sednici, održanoj 15. jula 2010. godine, usvojila Izveštaj o sprovođenju Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) za period april – jun 2010. godine. Prema rezultatima ovog Izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, u drugom tromesečju ove godine NPI je u celini ispunjen 73 odsto. Od 73 propisa planirana za usvajanje, usvojeno je 53. Od planiranih deset,Vlada je utvrdila predloge četiri zakona, čime je svoj plan ispunila sa 40 procenata.

Glavna karakteristika ovog izveštajnog perioda, koja objašnjava relativno visok stepen uspešnosti, jeste to da su ministarstva u pomenutom tromesečju donela 20 propisa zaostalih iz ranijih perioda, među kojima su i četiri utvrđena predloga zakona, dok je unapred usvojeno njih 15. Narodna skupština je istovremeno usvojila 11 zakona. Trenutno se, od zakona obuhvaćenih NPI-jem, u skupštinskoj proceduri nalazi njih pet, i to: 1) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doborovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, 2) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, 3) Zakon o akreditaciji, 4) Zakon o trgovini i 5) Zakon o primeni Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i nagomilavanja bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja i o njihovom uništavanju.

U pogledu podzakonskih akata, Vlada je od planiranih 12 propisa koji se usvajaju na tom nivou (uredbe, odluke, strategije, zaključci) usvojila četiri, odnosno 33 odsto, dok su ministarstva od planiranog 51 podzakonskog akta (pravilnici i naredbe), usvojila sedam ili 14 odsto.

Ukoliko se posmatraju samo Vladine obaveze u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata za ovaj izveštajni period, statistika pokazuje uspešnost od 21 odsto, budući da je od planirana 73 propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 15.

Najuspešnija ministarstva su Ministarstvo finansija, Ministarstvo za nauku i tehnološkirazvoj i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Ministarstva i posebne organizacije koje su bile najopterećenije brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

Nacionalni program je u celini, uzimajući u obzir propise planirane za usvajanje u periodu od jula 2008. do juna 2010. godine, ispunjen 75 odsto, jer je od planiranih 537 propisa, usvojeno 404. Planirano je usvajanje 157 zakona, a usvojeno je 134 ili 85 procenata. Od planiranih 380 podzakonskih akata, usvojeno je 271, odnosno 71 odsto.

Celokupan Izveštaj o sprovođenju NPI za period april-jun 2010. godine možete da preuzmete sa Internet prezentacije Kancelarije za evropske integracije www.mei.gov.rs .