У другом тромесечју 2010. НПИ је у целини испуњен 73 одсто

16. јул 2010. |

Влада је на седници, одржаној 15. јула 2010. године, усвојила Извештај о спровођењу Измењеног и допуњеног Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ) за период април – јун 2010. године. Према резултатима овог Извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, у другом тромесечју ове године НПИ је у целини испуњен 73 одсто. Од 73 прописа планиранa за усвајање, усвојено је 53. Од планираних десет,Влада је утврдила предлоге четири закона, чиме је свој план испунила са 40 процената.

Главна карактеристика овог извештајног периода, која објашњава релативно висок степен успешности, јесте то да су министарства у поменутом тромесечју донела 20 прописа заосталих из ранијих периода, међу којима су и четири утврђена предлога закона, док је унапред усвојено њих 15. Народна скупштина је истовремено усвојила 11 закона. Тренутно се, од закона обухваћених НПИ-јем, у скупштинској процедури налази њих пет, и то: 1) Закон о изменама и допунама Закона о доборовољним пензијским фондовима и пензијским плановима, 2) Закон о изменама и допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама, 3) Закон о акредитацији, 4) Закон о трговини и 5) Закон о примени Конвенције о забрани усавршавања, производње и нагомилавања бактериолошког (биолошког) и токсичног оружја и о њиховом уништавању.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планираних 12 прописа који се усвајају на том нивоу (уредбе, одлуке, стратегије, закључци) усвојила четири, односно 33 одсто, док су министарства од планираног 51 подзаконског акта (правилници и наредбе), усвојила седам или 14 одсто.

Уколико се посматрају само Владине обавезе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката за овај извештајни период, статистика показује успешност од 21 одсто, будући да је од планирана 73 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 15.

Најуспешнија министарства су Министарство финансија, Министарство за науку и технолошкиразвој и Министарство економије и регионалног развоја.

Министарства и посебне организације које су биле најоптерећеније бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство финансија и Министарство животне средине и просторног планирања.

Национални програм је у целини, узимајући у обзир прописе планиране за усвајање у периоду од јула 2008. до јуна 2010. године, испуњен 75 одсто, јер је од планираних 537 прописа, усвојено 404. Планирано је усвајање 157 закона, а усвојено је 134 или 85 процената. Од планираних 380 подзаконских аката, усвојено је 271, односно 71 одсто.

Целокупан Извештај о спровођењу НПИ за период април-јун 2010. године можете да преузмете са Интернет презентације Канцеларије за европске интеграције www.mei.gov.rs .