Polaznici Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ u poseti MEI

27. februar 2024. | Beograd

Polaznici Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“  u poseti MEI

Polaznici 13. klase Visokih studija bezbednosti i odbrane Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ (ŠNO) posetili su danas Ministarstvo za evropske integracije i tom prilikom razgovarali sa ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević, koja ih je upoznala sa radom i ulogom MEI, kao i ključnim aspektima procesa evropske integracije Srbije.

Ministarka je polaznicima predstavila istorijat odnosa Srbije i EU, uslove koje naša država treba da ispuni na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, specifičnosti nove metodologije pregovora, kao i napredak u reformama koje je Srbija ostvarila u procesu evropskih integracija.

Odgovarajući na pitanja polaznika o poziciji Srbije u kompleksnim geopolitičkim odnosima u savremenom svetu, ministarka je istakla da je odličan pokazatelj usklađenosti Srbije sa spoljnom politikom EU upravo najviši nivo uključenosti naše države u misije EU, koje su važan element Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike. 

Poseta polaznika ŠNO organizovana je u okviru prakse „Otvorenih vrata“ Ministarstva za evropske integracije, koja su značajan vid komunikacije sa domaćom i stranom javnošću o aktivnostima vlade Srbije u procesu evropske integracije.