U prvom tromesečju 2010.godine NPI ispunjen 57 %

16. april 2010. |

Beograd, 15.april 2010 - Vlada je na sednici, održanoj 15. aprila 2010. godine, usvojila Izveštaj o sprovođenju Izmenjenog i dopunjenog Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju (NPI) za period januar – mart 2010. godine.Prema rezultatima ovog izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, uprvom tromesečju ove godine NPI jeu celini ispunjen 57 odsto. Od 123 propisa planiranaza usvajanje, usvojeno je 70. Vlada je utvrdila predlog jednog zakona, od planiranih pet, čime je svoj plan ispunila sa 20 procenata. Ministarstva su u ovom tromesečju donela i 14 propisa zaostalih iz ranijih perioda, dok je unapred usvojeno njih sedam. Narodna skupština je istovremeno usvojila pet zakona, odnosno zakonodavno telo je usvojilo sve predloge zakona, predviđene NPI-jem, koje joj je Vlada do sada dostavila.

U pogledu podzakonskih akata, Vlada je od planiranih 25 uredbi i strategija, usvojila sedam, odnosno 28 odsto, dok su ministarstva od planiranih 93, usvojila 38 pravilnika ili 41 procenata. Ukoliko se posmatraju samo obaveze Vlade u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata, statistika pokazuje uspešnost od 37 odsto, budući da je od planirana 123 propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 46.

Najuspešnije institucije, u skladu sa kriterijumom Evropske komisije „propis usvojen – mera sprovedena“, su ministarstva finansija, za telekomunikacije i informaciono društvo, ekonomije i regionalnog razvoja, omladine i sporta, zdravlja, kao i Direktorat za civilno vazduhoplovstvo i Republička agencija za telekomunikacije.

Ministarstva i posebne organizacije koje su bile najopterećenije brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Direktorat za civilno vazduhoplovstvo.

Nacionalni program je,u celini, od jula 2008. do marta 2010. godine, ispunjen 74 odsto, jer je od planiranih 467 propisa, usvojeno 343. Planirano je usvajanje 150 zakona, a usvojeno je 114 ili 76 procenta. Od planiranih 313 podzakonskih akata, usvojeno je 193, odnosno 62 odsto.

Celokupan Izveštaj o sprovođenju NPI za period januar – mart 2010. godine možete da preuzmete sa Internet prezentacije Kancelarije za evropske integracije www.mei.gov.rs.

NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima poput trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, transportai dr. Cilj NPI je da državne institucije, na jasan i merljiv način, prate sopstveni napredak u procesu pridruživanja EU.