У првом тромесечју 2010.године НПИ испуњен 57 %

16. април 2010. |

Београд, 15.април 2010 - Влада је на седници, одржаној 15. априла 2010. године, усвојила Извештај о спровођењу Измењеног и допуњеног Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију (НПИ) за период јануар – март 2010. године.Према резултатима овог извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, упрвом тромесечју ове године НПИ јеу целини испуњен 57 одсто. Од 123 прописа планиранaза усвајање, усвојено је 70. Влада је утврдила предлог једног закона, од планираних пет, чиме је свој план испунила са 20 процената. Министарства су у овом тромесечју донела и 14 прописа заосталих из ранијих периода, док је унапред усвојено њих седам. Народна скупштина је истовремено усвојила пет закона, односно законодавно тело је усвојило све предлоге закона, предвиђене НПИ-јем, које јој је Влада до сада доставила.

У погледу подзаконских аката, Влада је од планираних 25 уредби и стратегија, усвојила седам, односно 28 одсто, док су министарства од планираних 93, усвојила 38 правилника или 41 процената. Уколико се посматрају само обавезе Владе у погледу утврђивања предлога закона и усвајања подзаконских аката, статистика показује успешност од 37 одсто, будући да је од планирана 123 прописа, утврђено, односно усвојено, њих 46.

Најуспешније институције, у складу са критеријумом Европске комисије „пропис усвојен – мера спроведена“, су министарства финансија, за телекомуникације и информационо друштво, економије и регионалног развоја, омладине и спорта, здравља, као и Директорат за цивилно ваздухопловство и Републичка агенција за телекомуникације.

Министарства и посебне организације које су биле најоптерећеније бројем обавеза (планираних, заосталих или унапред извршених) су Министарство животне средине и просторног планирања, Министарство финансија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство економије и регионалног развоја и Директорат за цивилно ваздухопловство.

Национални програм је,у целини, од јула 2008. до марта 2010. године, испуњен 74 одсто, јер је од планираних 467 прописа, усвојено 343. Планирано је усвајање 150 закона, а усвојено је 114 или 76 процента. Од планираних 313 подзаконских аката, усвојено је 193, односно 62 одсто.

Целокупан Извештај о спровођењу НПИ за период јануар – март 2010. године можете да преузмете са Интернет презентације Канцеларије за европске интеграције www.mei.gov.rs.

НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областима попут трговине, пољопривреде, заштите животне средине, транспортаи др. Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ.