Vlada usvojila Izveštaj o sprovođenju NPI

22. januar 2010. |

Beograd 22. januar 2010. godine - Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI) za period oktobar – decembar 2009. Prema rezultatima ovog izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, utrećem tromesečju ove godine NPI jeispunjen 77 odsto. Od 115 propisa planiranog za usvajanje, usvojeno je 88. Vlada je utvrdila predloge 13 zakona, od planiranih 25, čime je svoj plan ispunila sa 52 procenta. Narodna skupština je istovremeno usvojila 22 zakona, čime je zakonodavno telo ispunilo 170% svojih obaveza (22/13), što je rezultat usvajanja predloga zakona zaostalih iz ranijih perioda.

U pogledu podzakonskiha akata, Vlada je od planiranih 26uredbi i strategija, usvojila 17, odnosno 65odsto, dok su ministarstva od planiranih 57, usvojila 32 pravilnika, odnosno 56odsto. Ukoliko se posmatraju samo Vladine obaveze u pogledu utvrđivanja predloga zakona i usvajanja podzakonskih akata, statistika pokazuje uspešnost od 57odsto, budući da je od planiranog 108propisa, utvrđeno, odnosno usvojeno, njih 62.

Najuspešnije institucije, u skladu sa merilom Evropske komisije „zakon usvojen – mera sprovedena“, sa više od 80 procenta izvršenih obaveza, su ministarstva: unutrašnjih poslova finansija, ekonomije i regionalnog razvoja, životne sredine i prostornog planiranja i ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Obaveze su u velikoj meri, sa preko 50 procenta izvršenih obaveza, ispunila i Ministarstvo rada i socijalne politike, Republička agencija za telekomunikacije i Republički zavod za statistiku.

Ministarstva koja su bila najopterećenija brojem obaveza (planiranih, zaostalih ili unapred izvršenih) su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - 34 propisa, Ministarstvo finansija - 24propisa, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja – 15 propisa i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - 11 propisa.

Nacionalni program je,u celini, od jula 2008. do decembra 2009, ispunjen 79 odsto, jer je od planiranih 344 propisa, usvojeno 273. Planirano je usvajanje 145 zakona, a usvojeno je 109 ili 75 procenta. Od planiranih 199 podzakonskih akata, usvojeno je 164, odnosno 82 odsto.

Izuzetno veliki procenat ispunjenosti NPI u trećem i četvrtom kvartalu, kao i porast ispunjenosti na godišnjem nivou, rezultat je dve činjenice. Prva podrazumeva odgovorniji odnos prema obavezama – ministarstva planiraju manje, ali se trude da ispune sve što su predvidela. Druga se odnosi na efikasniji rad Narodne skupštine nakon izmene Poslovnika, koji omogućava mnogo bržu zakonodavnu aktivnost budući da je Narodna skupština usvojila 109 od 113 predloga zakona, odnosno 96% predloga zakona koje je uputila Vlada.

Sprovodeći NPI Srbija je u velikoj meri reformisala oblasti unutrašnjeg tržišta (standardizacija, tehnički zahtevi i ocena usaglašenosti, konkurencija, državna pomoć, finansijske usluge, javne nabavke, pravo privrednih društava itd.) životne sredine (zaštita vazduha, upravljanje otpadom, ambalažni otpad, zaštita prirode, upravljanje hemikalijama, industrijski udesi...) poljoprivrede (ruralni razvoj, veterinarska, fitosanitarna politike i bezbednost hrane), zvanične statistike, obrazovanja i kulture. Takođe usvojena je serija propisa neophodnih za sprovođenje Prelaznog trgovinskog sporazuma u oblasti konkurencije, državne pomoći, carina i zaštite intelektualne svojine.

Celokupan Izveštaj o sprovođenju NPI za period oktobar – decembar 2009. možete da preuzmete ovde.

U skladu sa urađenim, a imajući u vidu i promene na planu evropskog zakonodavstva u toku 2009. godine Vlada je 24. decembra usvojila godišnju reviziju NPI. Na osnovu nje u toku 2010. planirano je dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU. Naročito će biti važni prioriteti NPI za 2010. koji se odnose na sledeće oblasti: unutrašnje tržište (metrologija i akreditacija), pravo privrednih društava, finansijske usluge, javne nabavke, interna finansijska kontrola, usluge, obrazovanje, zaštita potrošača, energetska efikasnost, transport i saobraćaj, elektronske komunikacije, zaštite voda i drugi implementirajući propisi u oblasti životne sredine i poljoprivrede itd. Od planiranih zakona možemo izdvojiti Zakon o metrologiji; Zakon o akreditaciji; Zakon o stečaju; Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o trgovini; Zakon o vodama i Zakon o racionalnoj upotrebi energije.