Prvi izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u EU

05. februar 2009. |

Beograd, 5. februar 2009 - Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednicni Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI). NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastimakao što su, između ostalih, trgovina, poljoprivreda, zaštite životne sredine, infrastrukture.

Cilj NPI je da državne institucije, na jasan i merljiv način, prate sopstveni napredak u procesu pridruživanja EU. Ovaj izveštaj, prvi od budućih tromesečnih redovnih izveštaja, obuhvata zakonodavne aktivnosti Vlade i Narodne skupštine u periodu od jula do kraja decembra 2008. godine.

Prema rezultatima Izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, Nacionalni program je, uzimajući u obzir usvojene zakonske i podzakonske akte, ispunjen 29 odsto, jer je od planiranih 89 propisa usvojeno 26.

Vlada Republike Srbije utvrdila je od planirana 64 zakona njih 49, dok je Narodna skupština od ovih 49 iz NPI usvojila 17 zakona.

Kada je reč o podzakonskim aktima, Vlada je od 20 akata iz svoje nadležnosti / uredbe,odluke, strategije, Memorandum o budžetu, zaključci / usvojila 7, dok su ministarstva od 5 akata predviđenih da se usvoje u tom periodu usvojila 2.

Ukoliko se posmatra odnos planiranih i realizovanih zakonodavnih obaveza, koje su u nadležnosti Vlade, izvršna vlast je obaveze ispunila sa 66 procenata.

Ministarstva koja su posebno bila opterećena većim brojem planiranih zakona i koja su ih u visokom procentu i realizovala su ministarstvo finansija, pravde, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i ministarstva za infrastrukturu i za životnu sredinu i prostorno planiranje.

Ukoliko se uporedi efikasnost Vlade i Narodne skupštine pri realizaciji Nacionalnog programa za integraciju u EU i ranijih godišnjih akcionih planova za usklađivanje zakona Republike Srbije sa propisima EU, koji su pripremani između 2003. i 2007. godine, evidentan je napredak u uspešnosti zemlje u zakonodavnoj aktivnosti od polovine 2008. godine. Ovaj procenat, meren brojem usvojenih zakona u parlamentu, je u periodu od 2003-2007 bio najviše do 24 odsto, dok u drugoj polovini 2008. godine iznosti 29 odsto.