Први извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у ЕУ

05. фебруар 2009. |

Београд, 5. фебруар 2009 - Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седницни Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ). НПИ је прецизан план како да се достигну сви критеријуми неопходни да би држава постала чланица ЕУ, од политичких и економских, до најдетаљнијих стандарда који постоје у Унији у областимакао што су, између осталих, трговина, пољопривреда, заштите животне средине, инфраструктуре.

Циљ НПИ је да државне институције, на јасан и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ. Овај извештај, први од будућих тромесечних редовних извештаја, обухвата законодавне активности Владе и Народне скупштине у периоду од јула до краја децембра 2008. године.

Према резултатима Извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, Национални програм је, узимајући у обзир усвојене законске и подзаконске акте, испуњен 29 одсто, јер је од планираних 89 прописа усвојено 26.

Влада Републике Србије утврдила је од планирана 64 закона њих 49, док је Народна скупштина од ових 49 из НПИ усвојила 17 закона.

Када је реч о подзаконским актима, Влада је од 20 аката из своје надлежности / уредбе,одлуке, стратегије, Меморандум о буџету, закључци / усвојила 7, док су министарства од 5 аката предвиђених да се усвоје у том периоду усвојила 2.

Уколико се посматра однос планираних и реализованих законодавних обавеза, које су у надлежности Владе, извршна власт је обавезе испунила са 66 процената.

Министарства која су посебно била оптерећена већим бројем планираних закона и која су их у високом проценту и реализовала су министарство финансија, правде, пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и министарства за инфраструктуру и за животну средину и просторно планирање.

Уколико се упореди ефикасност Владе и Народне скупштине при реализацији Националног програма за интеграцију у ЕУ и ранијих годишњих акционих планова за усклађивање закона Републике Србије са прописима ЕУ, који су припремани између 2003. и 2007. године, евидентан је напредак у успешности земље у законодавној активности од половине 2008. године. Овај проценат, мерен бројем усвојених закона у парламенту, је у периоду од 2003-2007 био највише до 24 одсто, док у другој половини 2008. године изности 29 одсто.