Objavljen novi zbornik studentskih radova o EU

27. januar 2022. | Beograd

Objavljen novi zbornik studentskih radova o EU

U prilici ste da čitate novo izdanje zbornika sa najboljim studentskim radovima o Evropskoj uniji pod nazivom „Srbija na putu ka EU“, koji je rezultat petog po redu konkursa Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije.

Kada smo objavili poziv mladim pripadnicima akademske zajednice da se uključe u debatu odgovarajući na navedene teme, namera nam je bila da studente podstaknemo da promišljaju o EU, o procesima i promenama koje integracija Srbije u ovu zajednicu podrazumeva, kao i da ukažemo na značaj akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za društvo.Konkursna komisija, koju su činili troje profesora Univerziteta u Beogradu: prof. dr Jelica Stefanović - Štambuk (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) i prof. dr Maja Lukić Radović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), ocenila je da su tekstovi pristigli na konkurs, posmatrano u celini, na zadovoljavajućem akademskom nivou, da su originalni i da značajan broj radova problematizuje pitanja evropskog identiteta i njegov odnos prema nacionalnom identitetu, kao i pitanja ključnih izazova sa kojima se danas suočava EU.

Za tri najbolja proglašeni su radovi studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Prvu nagradu dobio je rad „Zelena agenda za Zapadni Balkan: izazovi i perspektive zelene tranzicije i održivog razvoja Srbije“, Save Mitrovića, studenta master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Druga nagrada pripala je Jovani Popovoj, studentkinji master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, za rad „Politika proširenja Evropske unije: revidirana metodologija, novi podsticaji i terminološke zabune.

“Treća nagrada dodeljena je za rad „Mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo: preimućstva Republike Srbije u prevazilaženju posledica pandemije KOVID-19 i dostizanju održive budućnosti“, Ivoni Leskur, studentkinji master akademskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na konkurs za tri najbolja studentska rada o Evropskoj uniji, na adresu Ministarstva za evropske integracije, u predviđenom roku, stiglo je 17 radova. Pored tri prvorangirana, još sedam radova koji su zadovoljili kriterijume konkursa i koje je konkursna komisija pozitivno ocenila, objavljujemo u ovom zborniku.

Zbornik „Srbija na putu ka EU" možete da preuzmete ovde.