J. Joksimović: Važan dan za demokratiju

16. januar 2022. | Beograd

J. Joksimović: Važan dan za demokratiju

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović glasala je na referendumu o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa na biračkom mestu u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Joksimović je, nakon što je iskoristila svoje ustavno - demokratsko pravo, poručila da je danas važan dan za demokratiju i vladavinu prava u Srbiji i pozvala sve građane da izađu da iskoriste svoje pravo.

Kako je navela, ovo nisu ni izbori pre izbora, čak ni politikanstko pitanje kako su, kako kaže, neki tokom kampanje za referendum predstavljali.

„Ovo je važno pitanje za sve građane Srbije, ovo je pitanje kako mi uređujemo naše društvo u pravcu najboljih demokratskih standarda posebno vezano za pravosuđe i vladavinu prava", navela je Joksimović.

Ističe da je to upravo ono što interesuje svakog građanina, odnosno da svakog građanina interesuje da kada se pojavi sa nekim svojim interesom ili problemom ili bilo kakvim pitanjem pred pravosudnim organima, kada ima potrebu da pristupi pravdi i pravičnosti, bude siguran da će biti tretiran na potpuno isti način kao i svaki drugi građanin Srbije.

„Jednakost pristupu pravdi i pravičnosti - to se postiže i to je jedan standard ne samo u EU, već i šire od toga. To je demokratski standard da izmestite politiku i političko odlučivanje iz treće, sudske grane vlasti", kazala je Joksimović.

Prema njenim rečima, videli smo i poslednjih dana koliko je važno da sudovi budu nezavisni, da ne donose odluke na osnovu upliva politike.

Ukazuje da je reforma pravosuđa iz 2009. godine otvorila prostor uplivu politike u pravosuđe i ističe da su danas protiv promena upravo oni koji su napravili reformu koja je, kako kaže, otupila oštricu države za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Mi to danas, glasanjem ''za'' ispravljamo i mislim da je to interes svakog građanina. Ovo nije nikakvo stranačko opredeljivanje, ovo je jedno opredeljivanje u pogledu toga da se svrstamo u red sa zemljama sa najdemokratskijim načinom uređenja biranja sudija i tužilaca", navodi.

Joksimović dodaje da će se time garantovati nezavisnost i samostalnost u odlučivanju i postupanju i time će se ojačati demokratija i vladavina prava.

Dodaje da su ustavne promene u oblasti pravosuđa važne i za evropske integracije i navodi da to nije nešto što mi moramo isključivo zbog evropskih integracija.

„Mi smo u ovaj proces ušli odavno, tražili smo najbolja rešenja, tražili smo kako da unapredimo vladavinu prava tako da svako ko kaže da je protiv, ja ne znam protiv čega - protiv vladavine prava, protiv jačanja demokratskih institucija", navela je.

Joksimović je ponovila da je danas važan dan za našu zemlju i poziva građane da izađu i iskoriste svoje pravo.

„Ličnim činom doprinosimo da sve ono što pričamo je negde tamo u uređenim državama tako i tako, i mi to zapravo danas uvodimo svojim glasom ''za'' i u našu zemlju", zaključila je Joksimović.

Izvor: Tanjug