Novi Sad - Evropska prestonica kulture

14. januar 2022. | Novi Sad

Novi Sad - Evropska prestonica kulture

Novi Sad je od juče Evropska prestonica kulture. U skladu sa prioritetima Nove evropske agende za kulturu Evropske komisije 2018 (A New European Agenda for culture), sve inicijative Evropske unije u oblasti kulture imaju cilj da kroz širok spektar podrške kulturnom i kreativnom sektoru doprinesu regionalnom i lokalnom razvoju, kao i kulturnoj  raznolikosti Evrope. Time se jača i svest o značaju  kulture za  društvenu koheziju  i blagostanje, te o zajedničkoj istoriji i vrednostima i osnažuje zajednički evropski identitet. 

Kao samostalnoj inicijativi u oblasti kulture u EU, cilj Programa Evropska prestonica kulture (European Capitals of Culture - ECC) jeste da istakne bogatstvo i raznolikost kultura u Evropi, da promoviše kulturne karakteristike koje Evropljani dele i da poveća osećanje pripadnosti evropskih građana zajedničkom kulturnom prostoru. Inicijativa je nastala 1985. godine i do danas je titula Evropske prestonice kulture dodeljena u više od 60 gradova. Novi Sad je prvi grad iz Srbije koji je za 2022. godinu, sa još tri grada iz Luksemburga i Litvanije, poneo ovo priznanje. Procedura za dodeljivanje Evropske prestonice kulture traje 4 godine i u tom periodu potrebno da se ispuni niz zahteva među kojima i da se događaj ugradi u dugoročnu kulturnu strategiju jedne države, ali i EU, i da se obezbedi odgovarajuća infrastruktura. 

Novi Sad će nizom kulturnih i kreativnih aktivnosti, uz podršku Evropske unije, tokom cele ove godine slaviti umetnost i kulturu i biti važno mesto na mapi kulture Evrope. Godišnji kulturni program Novog Sada – pod motom „Za nove mostove“ – nastoji da poveže kulturnu zajednicu i stanovnike grada i regiona sa Evropskom unijom  i ojača njihove veze sa ostatkom Zapadnog Balkana. Program je  podeljen na četiri 'mosta' – sloboda, duga, nada i ljubav  - koje grad želi da podeli sa građanima Evrope i obuhvata više od 1.500 kulturnih događaja uz učešće oko 4.000 domaćih, nacionalnih i međunarodnih umetnika. Više o ovoj temi: https://novisad2022.rs/
 

Foto: Tanjug