Počela javna rasprava o Nacionalnom programu integracije Srbije u EU

10. jun 2008. |

Beograd, 9. jun 2008. godine – Potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić izrazio je danas očekivanje da će i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti usvojen jednoglasno jer određuje strateške pravce i odrednice politike Srbije u narednim godinama.

Đelić je pred početak javne rasprave o nacrtu Nacionalnog programa za integraciju Srbije u EU izrazio uverenje da će buduća vlada, koja će usvojiti taj program, uspeti da obezbedi da Srbija bude potpuno spremna za članstvo u EU za četiri godine.

On je istakao da su taj dokument do sada pripremale zemlje kandidati za ulazak u EU kao dokaz da su spremne za početak pregovora o ulasku u Uniju, a njegovim donošenjem Srbija potvrđuje plan da do kraja godine postane kandidat i da sledeće godine počne pregovore o članstvu.

Potpredsednik Vlade podsetio je na to da program, čija je izrada počela pre šest meseci, pokazuje da je administrativni kapacitet Srbije daleko iznad formalnog statusa koji ima u odnosima sa EU.

Prema njegovim rečima, taj dokument ima 1.000 stranica i predstavlja detaljan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do usvajanja zakona i najdetaljnijih standarda koji postoje u EU u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture.

Đelić je naglasio da je program bio predmet konsenzusa i da su svi ministri i sva ministarstva radili na njemu i najavio da će u naredna tri dana u Briseluevropskim komesarima predstaviti Nacionalni program za integraciju Srbije u EU i tražiti njihove sugestije kako da taj dokument bude usklađen sa očekivanjima EU.

Direktor Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević najavila je da će posle javne rasprave o Nacionalnom programu za integraciju Srbije u EU biti razrađeni svi komentari i uneti u konačan tekst programa, nakon čega će se početkom septembra taj dokument naći pred Vladom Srbije.

Ona je izrazila nadu i da će budući parlament prihvatiti taj program kao element svoje zakonodavne delatnosti u naredne četiri godine.

Vaše komentare na NPI, tokom trajanja javne rasprave, možete da uputite Kancelariji za evorpske integracije na e-adresu: npi-rasprava@seio.sr.gov.yu