Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović: Ne želimo ništa mimo najviših EU standarda

09. decembar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Ne želimo ništa mimo najviših EU standarda

U Srbiji se ne zagovara, niti želi ništa što je mimo najviših evropskih standarda, ali uvek treba razmotriti sve aspekte nekog projekta gde donosi korist, a gde potencijalne štete, izjavila je ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović povodom projekta Rio Tinto i naglasila da nijedan veliki projekat ne može da bude realizovan bez ozbiljne provere uticaja na životnu sredinu, jer je to, kako je rekla, evropski standard.

„Nemojte sumnjati u to", rekla je Joksimović, nakon potpisivanja novog sporazuma za EU PRO plus program, vrednog 10 miliona evra, a odgovarajući na pitanje novinara o Poglavlju 27 i koliko je namera kompanije Rio Tinto u suprotnosti sa agendom zaštite životne sredine.

„Zaista na ozbiljan način pristupamo i otvaranje Klastera 4 pokazatelj je da je Srbija na najvišem nivou unapredila, ako ništa institucionalni mehanizam da vidimo kako se ti projekti sprovode", rekla je ministar i navela da smatra da su evropske integracije dodatna podrška i oslonac da „budemo i transparentni i odgovorni i pratimo sve ono što su standardi EU".

Ministar je dodala da razume da se aktuelnosti sa celim procesom povezuju, ali da se nekada to radi možda na čudan način i ne do kraja logičan.

Podsetila je da projekat Rio Tinto nije od juče, da nije počeo i da je interesovanje izraženo pre više od 10 godina za određeni projekat koji bi sa jedne strane Srbiji doneo veliku komercijalnu važnost, ali koji ima i ekološku dimenziju koja mora da bude precizno razmotrena.

„I svi ovi veliki projekti, nemojte sumnjati, ne mogu biti realizovani da prethodno nisu bile urađene ozbiljne provere uticaja na životnu sredinu i to je evropski standard", rekla je ministar i naglasila da se Srbija ponaša u skladu sa evropskim standardima te da nam tu pomažu i Poglavlje 27 i Klaster 4 koji ćemo otvoriti.

„Poglavlje 27 u okviru Klastera 4 - zelena agenda i održiva povezanost, tiče se životne sredine i veoma je zahtevno. Nismo imali merila za otvaranje, ali jesmo čitav niz aktivnosti koje smo morali da sprovedemo a što je EU prepoznala kao značajne aktivnosti vlade u pogledu postavljanja svih institucionalnih mehanizama, ključnih krovnih zakona usvajanih da bi se uspostavio dobar osnov za sve što ćemo zajedno sa EU raditi u pogledu zaštite životne sredine", rekla je ona.

Podsetila je da EU u finansijskoj perspektivi kroz IPA 3 opredeljuje 14 milijardi evra za zapadni Balkan i da će 42 odsto ili čak i više od toga biti namenjeno tranziciji ka zelenoj i održivoj ekonomiji i projektima iz oblasti zaštite životne sredine.

„Svi ti projekti biće rađeni u najvećoj meri i sa najvećim usklađivanjem sa evropskim standardima, jer na kraju taj novac dolazi iz EU, Srbija je na evropskom putu i sve što su kriterijumu najviših evropskih standarda u oblasti ekologije i zaštite i obnavljanja životne sredine biće primenjivani i biće to zajednički rad na podržavanju najviših standarda u oblasti životne sredine", rekla ja ona.

Izvor: Tanjug