Objavljena druga projektna brošura – pregled aktivnosti i rezultata

02. decembar 2021. | Beograd

Objavljena druga projektna brošura – pregled aktivnosti i rezultata

Projekat Pravna podrška pregovorima (PLAK III) objavio je novu brošuru u kojoj je predstavljen pregled projektnih aktivnosti i rezultata postignutih u periodu septembar 2020. godine – jul 2021. godine. To je druga projektna brošura, jer su rezultati prvih 10 meseci rada prikazani u brošuri objavljenoj prošle godine.

S obzirom na to da je projekat produžen za godinu dana i da će trajati do jula 2022. godine, nova publikacija predstavlja sažetak rada i rezultata tokom perioda koji bi mogao da se posmatra kao druga trećina implementacije. U tom periodu od 11 meseci, završene su 43 aktivnosti iz raznovrsnih oblasti koje potpadaju pod devet pregovaračkih poglavlja; angažovana su 63 eksperta (iz 14 evropskih zemalja) koji su u bliskoj saradnji sa korisničkim institucijama radili na usklađivanju srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Kao rezultat, izrađeni su nacrti više od 250 pravnih akata i strateških dokumenata, 50 tabela usklađenosti sa propisima EU i drugih dokumenata. Brošura je dostupna ovde.