Објављена друга пројектна брошура – преглед активности и резултата

02. децембар 2021. | Београд

Објављена друга пројектна брошура – преглед активности и резултата

Пројекат Правна подршка преговорима (ПЛАК III) објавио је нову брошуру у којој је представљен преглед пројектних активности и резултата постигнутих у периоду септембар 2020. године – јул 2021. године. То је друга пројектна брошура, јер су резултати првих 10 месеци рада приказани у брошури објављеној прошле године.

С обзиром на то да је пројекат продужен за годину дана и да ће трајати до јула 2022. године, нова публикација представља сажетак рада и резултата током периода који би могао да се посматра као друга трећина имплементације. У том периоду од 11 месеци, завршене су 43 активности из разноврсних области које потпадају под девет преговарачких поглавља; ангажована су 63 експерта (из 14 европских земаља) који су у блиској сарадњи са корисничким институцијама радили на усклађивању српског законодавства са правним тековинама ЕУ.

Као резултат, израђени су нацрти више од 250 правних аката и стратешких докумената, 50 табела усклађености са прописима ЕУ и других докумената. Брошура је доступна овде.