Javne konsultacije u vezi sa Programom prekogranične saradnje Interreg-IPA između Mađarske i Srbije za period 2021-2027

17. avgust 2021. | Beograd

Javne konsultacije u vezi sa Programom prekogranične saradnje Interreg-IPA između Mađarske i Srbije za period 2021-2027


Nakon što je Programski odbor odobrio prvi nacrt budućeg Interreg-IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije, ovim putem objavljujemo nacrt dokumenta, kao i izveštaj o sprovedenoj Strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Oba dokumenta su dostupna sledećem linku.

Pozivamo sve nadležne organe za zaštitu životne sredine, zainteresovane strane i širu javnost da nam svoje komentare pošalju najkasnije do 16. septembra 2021. godine.