Јавне консултације у вези са Програмом прекограничне сарадње Интеррег-ИПА између Мађарске и Србије за период 2021-2027

17. август 2021. | Београд

Јавне консултације у вези са Програмом прекограничне сарадње Интеррег-ИПА између Мађарске и Србије за период 2021-2027


Након што је Програмски одбор одобрио први нацрт будућег Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње између Мађарске и Србије, овим путем објављујемо нацрт документа, као и извештај о спроведеној Стратешкој процени утицаја на животну средину. Оба документа су доступна следећем линку.

Позивамо све надлежне органе за заштиту животне средине, заинтересоване стране и ширу јавност да нам своје коментаре пошаљу најкасније до 16. септембра 2021. године.