Dezinformacije o suspenziji pristupnog procesa

10. avgust 2021. | Beograd

Dezinformacije o suspenziji pristupnog procesa

Ministarstvo za evropske integracije reagovalo je danas na izjave analitičara Slobodana Zečevića o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, posebno na tvrdnje da „Srbija posle Turske postaje rekorder u godinama koje provodi u pokušajima da uđe u EU“, ističući da su takva poređenja površna, netačna i jednostrana, kao i da ne uzimaju u obzir kontekst u kojem naša zemlja pristupa EU, a posebno ne promene koje su se dogodile u samoj Uniji.

U saopštenju Ministarstva navodi se da taj proces ne samo da nije suspendovan, kako je danas izrečeno, nego je Srbiji priznato otvaranje klastera 1 Osnove, na Međuvladinoj konferenciji sa EU održanoj u junu.

„Evropska unija je upravo održavanjem te konferencije sa Srbijom, ali i sa Crnom Gorom, pokazala da se proces pristupanja aktivno nastavlja, po načelima na kojima počiva nova revidirana metodologija politike proširenja EU“, navodi se u saopštenju.

Ta metodologija, dodaju, kao jednu od ključnih novina podrazumeva da su sve politike o kojima se pregovara obuhvaćene u šest klastera, koji se sada u celini otvaraju upravo kako bi se ubrzao sam proces, a poglavlja su deo tih tematskih klastera i više ne mogu ni biti otvarana pojedinačno.

„Po svemu sudeći, neki komentatori ni tu važnu proceduralnu novinu izgleda da ne razumeju“, ističe Ministarstvo.

Ministarstvo za evropske integracije navodi i to da se Vlada Srbije ažurno pripremala za reformisani način pregovaranja, prilagođavajući svoju pregovaračku strukturu novim potrebama procesa, kao i time što je dostigla sva neophodna merila za otvaranje klastera 3 Konkurentnost i inkluzivni rast i klastera 4 Zelena agenda, digitalizacija i održiva povezanost, pripremivši za dalje pregovore svih 12 poglavlja sadržanih u tim klasterima.

Srbija, ističe Ministarstvo, ozbiljno i temeljno radi na dostizanju evropskih standarda u raznim oblastima od značaja za proces pristupanja i na usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU.

„Činjenica da komentatori ciljano taj rad ne primećuju jeste posledica njihovog neažurnog pristupa, kao i odbijanja da uzmu u obzir da se i EU promenila i da ni politika proširenja EU, kao ni kriterijumi njihove ekspertize više nisu u duhu novih vetrova u Evropskoj uniji koji nisu nužno povoljni po pristupanje novih država u članstvo“, dodaje Ministarstvo.

Ipak, kažu, Vlada Srbije kojoj je jedan od strateških prioriteta ubrzanje reformi ključnih za proces evropske integracije naše zemlje, svojim aktivnim pristupom i prilježnim radom po novim kriterijumima nastoji da razveje te oblake.

Podsećaju da je Srbija pregovore otvorila pre sedam godina, u potpuno drugačijim geostrateškim okolnostima od onih koje su bile prisutne u doba najveće afirmacije politike proširenja EU, kada su pristupale sadašnje članice EU.

A čak i tada, dodaju, od podnošenja zahteva za članstvo do stupanja u EU, na primer, Španiji je po tada važećim merilima trebalo devet godina, Rumuniji 12, Poljskoj 10, Malti i Kipru 14, Hrvatskoj 10 godina…

Ministarstvo navodi da reaguje na danas izrečene izjave pre svega jer je i Evropskoj uniji i Vladi Srbije važno da građani budu istinito informisani o procesu evropske integracije.

„To prethodno podrazumeva da svi koji sa stanovišta naučnog autoriteta govore o ovim pitanjima prate sve relevantne međunarodne političke, ekonomske i društvene okolnosti, da sagledavaju aktuelne činjenice i tek na osnovu tako stečenog znanja da te činjenice i komentarišu“, navodi Ministarstvo.

Ranije danas, Zečević je rekao da je tržište Srbije otvoreno kao hrvatsko ili mađarsko, a EU nama daje mnogo manju kompenzaciju za to nego tim državama, pa se postavlja pitanje da li je uopšte interes EU da nas primi u članstvo.

On je ocenio da Srbija postaje rekorder posle Turske u godinama koje provodi u pokušajima da uđe u EU.

Izvor: Tanjug