Tanja Miščević razgovarala sa predstavicima EKOSOK

30. januar 2008. |

Direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević razgovarala je sa delegacijom Evropskog komiteta za ekonomska i socijalna pitanja (EKOSOK) koja je boravila u Beogradu 28. i 29. januara 2008. kako bi pripremila izveštaj o ulozi nevladinog sektora u odnosima između EU i Srbije. Tom prilikom sagovornicima su predstavljene aktivnosti Kancelarije koje realizuje u saradnji sa nevladinim organizacijama, potpisnicama Memoranduma o saradnji.

Evropska Komisija zatražila je od Evropskog odbora za ekonomska i socijalna pitanja da sastavi nacrt mišljenja o “Odnosima između EU i Srbije: uloga nevladinog sektora”. Studijska grupa od 15 članova EESC, koju predovdi Cveto Stantičem, započela je rad u novembru 2007. Izveštač studijske grupe je Sepo Kalio.

Tokom boravka u Beogradu susreli su se sa predstavnicima socijalnih partnera i nekoliko nevladinih organizacija, članovima Ekonomsko-socijalnog saveta Srbije, kao i sa ministrom za rad i socijalna pitanja, gospodinom Rasimom Ljajićem i direktorom Kancelarije Tanjom Miščević.

Sepo Kalio je u razgovorima naglasio da će srpske NVO i socijalni partneri imati ključnu ulogu u jačanju demokratije i promovisanju boljeg životnog standarda. EKOSOK je u potpunosti opredeljeni da podržimo njihova nastojanja, rekao je.

Predsedavajući studijske grupe Cveto Stantič, dodao je da iako članovi EKOSOK zastupaju različite interese – sindikate, poslodavce, NVO – oni su svi udruženi u shvatanju da je evropska integracija najbolji put da se obezbede prosperitet i socijalna kohezija.