Informacije Aktuelnosti

Organizovan vebinar o pravu o žigovima u EU

01. decembar 2020. | Beograd

Organizovan vebinar o pravu o žigovima u EU

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA), kroz Program tehničke podrške Velikog Vojvodstva Luksemburg „Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije“, organizovalo je dvodnevni vebinar „Pravo EU o žigovima“.

Svrha vebinara je da se polaznicima dobiju koristan uvid u pravila EU o zaštiti žigova, kao i u aktuelna dešavanja u ovoj oblasti. Ovaj vebinar je usredsređen na tradicionalna i savremena pitanja, kao što su veza između žigovnog prava i osnovnih prava, žigovi i geografske oznake, i netradicionalni žigovi. Na vebinaru se raspravljalo i o praktičnim pitanjima, kao što su dokazivanje reputacije i čuvenosti, dokazi o upotrebi žigova, kao i pitanja u pogledu sprovođenja, čime su polaznici produbili znanje iz ove oblasti prava i informisali se o aktuelnostima.

Obuka je organizovana za predstavnike Zavoda za intelektualnu svojinu, sudije Apelacionog suda u Beogradu i predstavnike organizacija koje se bave Poglavljem 7 – Pravo intelektualne svojine.