Informacije Aktuelnosti

Organizovan vebinar o autorskom pravu u EU

28. oktobar 2020. | Beograd

Organizovan vebinar o autorskom pravu u EU

Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu i Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA), kroz Program tehničke podrške Velikog Vojvodstva Luksemburg „Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije“, organizovalo je dvodnevni vebinar „Autorsko pravo u EU – zaštita autorskih prava u digitalnoj eri“.

Vebinar je nastavak prošlogodišnje obuke o autorskim pravima, takođe u organizaciji Ministarstva za evropske integracije i Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA), sa ciljem da se ovog puta razrade pojedinačna pitanja kao što je saopštavanje javnosti u sudskoj praksi Suda pravde EU, kako se odnositi prema digitalnoj iscrpljenosti prava u oblasti autorskog prava i kakva je uloga društava u kolektivnom upravljanju pravima u digitalnoj eri.

Na ovoj obuci posebna tema bila je teret dokazivanja u parnici prilikom kršenja autorskih prava. Cilj seminara je da učesnici bolje razumeju nove pojmove u oblasti autorskih prava, kao i izazove u zaštiti tih prava u digitalnoj eri. Takođe, vebinar polaznicima pruža uvid i u zakonodavstvo EU kroz najnoviju sudsku praksu Suda pravde Evropske unije u toj oblasti.

Obuka je organizovana za predstavnike Ministarstva za evropske integracije, Zavoda za intelektualnu svojinu, sudije Višeg suda u Beogradu, Apelacionog suda u Beogradu i Privrednog apelacionog suda, kao i predstavnike organizacija koje se bave Poglavljem 7 – Pravo intelektualne svojine.