Informacije Aktuelnosti

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU

15. jun 2020. | Beograd

Otvoren konkurs za izbor najboljih studentskih radova o EU

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji.

Cilj ovog nagradnog konkursa je da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od pet pitanja:

1.    Šta posle 70 godina od Šumanove deklaracije, 30 godina od Pariske povelje za novu Evropu i 20 godina od Milenijumske deklaracije Ujedinjenih nacija znači solidarnost u Evropskoj uniji i za Evropsku uniju?
2.    Zašto Evropska unija podržava postizanje održivog razvoja Srbije i može li Evropski zeleni dogovor za Zapadni Balkan ubrzati naše dostizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine?
3.    Sposobnost EU da odgovori na iznenadne globalne krize i rizike izazavane epidemijama i prirodnim katastrofama: da li, kako i koliko proces evropske integracije doprinosi Srbiji u savladavanju panedemije KOVID-19 i oporavku od nje?
4.    Kakvu budućnost Evrope želeti za Srbiju kakva se želi?
5.    Novi faktori i izazovi u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji
Komisija sastavljena od profesora Univerziteta u Beogradu procenjivaće kvalitet pristiglih radova, a za autore tri najbolja predviđeni su honorari u iznosu od 85.000, 55.000 i 35.000 dinara. Pored tri najbolje rangirana, Ministarstvo će u elektronskom zborniku studentskih radova objaviti i ostale radove koji ispune kriterijume.

Konkurs je otvoren za studente programa osnovnih akademskih studija i programa master akademskih studija svih univerziteta u Republici Srbiji.

Rok za slanje radova je 9. avgust 2020. godine.

Tekst konkursa možete da preuzmete ovde.

Rešenje o raspisivanju konkursa možete da preuzmete ovde.