Poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru URBAKT programa

11. januar 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
20. март 2024. u 15h

Program međuregionalne saradnje URBAKT već 20 godina podržava gradove i opštine širom Evrope da putem transnacionalne razmene znanja i izgradnje kapaciteta reše probleme u lokalnim zajednicama i doprinesu boljem kvalitetu života svojih građana. U programskom periodu 2021-2027. godine, Evropska unija je obezbedila sredstva za učešće Srbije i drugih država kandidata u ovom programu. Programsko područje obuhvata: članice EU, Norvešku i Švajcarsku i kandidate za članstvo (Albanija, BiH, S. Makedonija, Srbija, Crna Gora, u toku je uključivanje Ukrajine i Moldavije).

Poziv za dostavljanje predloga projekata za formiranje Mreža za razmenu inovacija otvoren je od 10. januara do 20. marta 2024. godine, u 15 časova. Gradovi/opštine (5-7) formiraće mrežu za razmenu inovacija kako bi preuzimali nove prakse, znanja ili iskustva, testirali ih i pripremili investicioni plan za njihovu primenu, koristeći sredstva  EU, kao i nacionalna javna ili privatna sredstva.

Mreže za razmenu inovacija biće formirane na osnovu tema projekata Urbanih inovativnih aktivnosti – Urban Innovative Actions (UIA), koji su realizovani od 2016. do 2023. Putem tih mreža, gradovi koji su sproveli UIA projekat, kao vodeći partneri, prenosiće svoje iskustvo drugim gradovima zainteresovanim za slične projekte. Koristeći URBAKT metodologiju razmene – „razumeti, prilagoditi i ponovo upotrebiti“ – projektni partneri bolje će razumeti nove prakse UIA. Time će poboljšati kapacitete da razviju svoja rešenja i da identifikuju fondove neophodne za njihovo sprovođenje. UIA projekti inače su finansirani iz Evropskog fonda za regionalni razvoj. Teme projekata su društveni izazovi definisani Urbanom agendom za EU – od socijalnih pitanja kao što su siromaštvo i integracija migranata, preko pitanja životne sredine, kao što su cirkularna ekonomija, klimatske promene do ekonomskih - zapošljavanje i digitalizacija.

Sve informacije o pozivu se nalaze na linku (napomena: koristite Gugl hrom pretraživač za pristupanje sajtu) uključujući uputstvo za one koji se prijavljuju i za raspored info sesija koje Sekretarijat URBAKT programa organizuje povodom objavljivanja poziva. Prva info sesija će biti održana 16. januara.  

Zainteresovane organizacije (prvenstveno gradovi i opštine) mogu da nađu partnere i izraze interesovanje za učešće u nekoj od mreža putem linka.

Ministarstvo za evropske integracije kao nacionalni koordinator za URBAKT program organizovaće info dan povodom objavljivanja poziva. Datum održavanja info dana  biće blagovremeno objavljen na sajtu MEI. U međuvremenu, za sve informacije o pozivu i programu, možete se obratiti putem mejl na adrese: rade.mirkovic@mei.gov.rs i ivana.davidovic@mei.gov.rs.

Takođe, obaveštavamo da je Poziv za URBAKT eksperte različitih profila otvoren sve vreme trajanja programa. Pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave putem linka.