Позив за достављање предлога пројеката у оквиру УРБАКТ програма

11. јaнуар 2024.

Крајњи рок за достављање пријава:
20. март 2024. у 15h

Програм међурегионалне сарадње УРБАKТ већ 20 година подржава градове и општине широм Европе да путем транснационалне размене знања и изградње капацитета реше проблеме у локалним заједницама и допринесу бољем квалитету живота својих грађана. У програмском периоду 2021-2027. године, Европска унија је обезбедила средства за учешће Србије и других држава кандидата у овом програму. Програмско подручје обухвата: чланице ЕУ, Норвешку и Швајцарску и кандидате за чланство (Албанија, БиХ, С. Македонија, Србија, Црна Гора, у току је укључивање Украјине и Молдавије).

Позив за достављање предлога пројеката за формирање Мрежа за размену иновација отворен je од 10. јануара до 20. марта 2024. године, у 15 часова. Градови/општинe (5-7) формираће мрежу за размену иновација како би преузимали нове праксе, знања или искуства, тестирали их и припремили инвестициони план за њихову примену, користећи средства  ЕУ, као и национална јавна или приватна средства.

Мреже за размену иновација биће формиране на основу тема пројеката Урбаних иновативних активности – Urban Innovative Actions (УИА), који су реализовани од 2016. до 2023. Путем тих мрежа, градови који су спровели УИА пројекат, као водећи партнери, преносиће своје искуство другим градовима заинтересованим за сличне пројекте. Користећи УРБАКТ методологију размене – „разумети, прилагодити и поново употребити“ – пројектни партнери боље ће разумети нове праксе УИА. Тиме ће побољшати капацитете да развију своја решења и да идентификују фондове неопходне за њихово спровођење. УИА пројекти иначе су финансирани из Европског фонда за регионални развој. Теме пројеката су друштвени изазови дефинисани Урбаном агендом за ЕУ – од социјалних питања као што су сиромаштво и интеграција миграната, преко питања животне средине, као што су циркуларна економија, климатске промене до економских - запошљавање и дигитализација.

Све информације о позиву се налазе на линку (напомена: користите Гугл хром претраживач за приступање сајту) укључујући упутство за оне који се пријављују и за распоред инфо сесија које Секретаријат УРБАКТ програма организује поводом објављивања позива. Прва инфо сесија ће бити одржана 16. јануара.  

Заинтересоване организације (првенствено градови и општине) могу да нађу партнере и изразе интересовање за учешће у некој од мрежа путем линка.

Министарство за европске интеграције као национални координатор за УРБАКТ програм организоваће инфо дан поводом објављивања позива. Датум одржавања инфо дана  биће благовремено објављен на сајту МЕИ. У међувремену, за све информације о позиву и програму, можете се обратити путем мејл на адресе: rade.mirkovic@mei.gov.rs и ivana.davidovic@mei.gov.rs.

Такође, обавештавамо да је Позив за УРБАКТ експерте различитих профила отворен све време трајања програма. Позивамо заинтересоване кандидате да се пријаве путем линка.