Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije

30. avgust 2023.

Tekst internog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave na konkurs možete da preuzmete ovde.

Informacije potrebne za pripremu kandidata za interni konkurs možete da preuzmete na sledećim linkovima:

Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma IPA II 

Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma IPA III

Instrumenti za pretpristupnu pomoć – pregled