Sporazum o viznim olakšicama i readmisiji

Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Republike Srbije potpisani su 18. septembra 2007. i predstavljaju prvi korak ka uspostavljanju bezviznog režima. Prvim je pojednostavljena procedura i smanjeni izdaci za izdavanje viza, precizirano koje kategorije osoba imaju pravo na izdavanje viza na duži vremenski period, kao i kategorije koje imaju pravo na besplatne vize.

S druge strane, cilj Sporazuma o readmisiji je uspostavljene brze i efektivne procedure identifikacije i bezbednog povratka osoba koje (više) ne ispunjavaju uslove ulaska, boravka ili nastanjivanja na teritoriji bilo koje države članice Evropske unije ili Srbije. Ovi sporazumi su stupili na snagu 1. januara 2008.

Sporazum o viznim olakšicama možete preuzeti ovde.

Sporazum o readmisiji možete preuzeti ovde.