Sporazum o trgovini tekstilom i tekstilnim proizvodima

Republika Srbija potpisala je 31. mart 2005. godine u Briselu sa Evropskom unijom, Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima.

Ovaj dokument predstavlja prvi trgovinski sporazum koji je Srbija potpisala sa EU, i prema njemu Srbiji se u potpunosti otvara tržište tekstila EU, bez ikakvih carinskih ograničenja.

Sporazum o trgovini tekstilom i tekstilnim proizvodima možete preuzeti ovde.