Nacionalni program za integraciju

Nacionalni program za integraciju (NPI) je dokument koji priprema svaka država-kandidat za članstvo u EU. Budući da Srbija još nema takav status Vlada Srbije je ovaj dokument spremila i pre podnošenja zahteva za kandidaturu u EU, kako bismo pokazali da imamo veoma dobre administrativne kapacitete koji su u stanju da ubrzaju proces evropske integracije.
NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture...
Ovaj dokument usvojen je na sednici Vlade 9. oktobra 2008. godine a prvi izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju usvojen je 5. februara 2009. godine.

Nacionalni program za integraciju iz 2008. godine možete preuzeti ovde.

Nacionalni program za integraciju iz 2009. godine možete preuzeti ovde.

Zakonodavni plan NPI 2010-2012. možete preuzeti ovde.

Treći izmenjeni i dopunjeni NPI za 2012. možete da preuzmete ovde.

Izveštaji o sprovođenju Nacionalnog plana za integraciju

Preuzmite dokument izveštaja za period oktobar-decembar 2012 i finalni izveštaj od 2008-2012. godine.

Preuzmite dokument izveštaja za period jul - septembar 2012. godine 

Preuzmite dokument izveštaja za period april - jun 2012. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period januar - mart 2012. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period oktobar - decembar 2011. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period jul - septembar 2011. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period april - jun 2011. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period januar - mart 2011. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period oktobar - decembar 2010. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period jul - septembar 2010. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period april - jun 2010. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period januar-mart 2010. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period april-jun 2009. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period januar-mart 2009. godine

Preuzmite dokument izveštaja za period jul-decembar 2008. godine