Istraživanja javnog mnjenja

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije u okviru komunikacionih aktivnosti obavlja periodična istraživanja javnog mnenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija i reformama koje su sastavni deo ovog procesa.

- Preuzmite rezultate istraživanje za avgust 2021.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2019.

Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2019.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2018.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2017.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2016.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2015.

- Preuzmite rezultate istraživanje za decembar 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanje za jun 2014.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jul 2013.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2012.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2011.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2010.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za maj 2009.

- Preuzmite rezultate istraživanja za decembar 2008.

- Preuzmite rezultate istraživanja za jun 2007.

- Preuzmite rezultate istraživanja za novembar 2006.

Ukoliko ste zainteresovani za neke od ranijih rezultata istraživanja sprovedenih od maja 2002. godine do septembra 2005. godine pošaljite javite se na e-adresu office@mei.gov.rs