Strategija za proširenje

Dokument Strategija proširenja EU za 2022. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument Strategija proširenja EU za 2021. godinu na engleskom jeziku možete da preuzmete ovde.

Dokument Strategija proširenja EU za 2020. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument Strategija proširenja EU za 2019. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument Strategija proširenja EU za 2018. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi za 2015" možete preuzeti ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2014 - 2015" možete preuzeti ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2013 - 2014" možete preuzeti ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2012 - 2013" možete preuzeti ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2011 - 2012" možete preuzeti ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2010-2011" možete da preuzmete ovde.

Dokument "Strategija proširenja i ključni izazovi 2009-2010" možete da preuzmete ovde.

Dokument „Strategija za proširenje i glavni izazovi 2008-2009” možete preuzeti ovde.