Seminar o pristupnim pregovorima

Materijali sa Seminara o pristupnim pregovorima

Prezentaciju na engleskom o novom pristupu u pregovaranju za poglavlja 23 i 24 možete da preuzmete ovde.

Prezentaciju na engleskom o procesu skrininga možete da preuzmete ovde.

Prezentaciju na engleskom o pristupnim pregovorima sa EU, možete da preuzmete ovde.