Smernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji je na sastanku održanom 18. marta 2016. godine usvojioSmernice za saradnju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i pregovaračkih grupa sa predstavnicima organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Privredne komore Srbije nakon dostavljanja Rezultata skrininga. Tekst Smernica je dogovoren u konsultacijama sa predstavnicima Nacionalnog konventa o EU, organizacijama civilnog društva i drugih zainteresovanih aktera, i predstavlja osnov za saradnju između pregovaračkih grupa i zainteresovanih aktera tokom pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.