Evropsko partnerstvo

Na Evropskom samitu u Solunu održanom 21. juna 2003. godine, Evropska unija je ponudila zemljama zapadnog Balkana Evropsko partnerstvo, kao jedan od glavnih instrumenata pretpristupne strategije Evropske unije prema zemljama koje su potencijalni kandidati za članstvo. Savet ministara Evropske unije je 14. juna 2004. godine usvojio Odluku o principima, prioritetima i uslovima sadržanim u Evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Gorom uključujući Kosovo, prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 10. juna 1999. Godine.
Partnerstvom su definisani kratkoročni (12-24 meseci) i srednjoročni (3-4 godine) prioriteti u pripremama za integraciju u EU. Ovaj instrument će ekskluzivno određivati odnose između EU i naše zemlje sve do potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Jedna od najvažnijih činjenica u vezi Evropskog partnerstva je uslovljavanje svake finansijske pomoći Evropske unije ispunjavanjem ovih prioriteta (Aneks dokumenta, član 5), tako da će ovaj instrument ekskluzivno određivati odnose između EU i naše zemlje sve do potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju–novi okvir definisanja odnosa EU i Zapadnog Balkana. Finansijska pomoć se uslovljava i napredkom u ispunjavanju Kopenhagenških kriterijuma, iako su to kriterijumi za članstvo, a ne za pridruživanje.
Vlada Republike Srbije je, povodom objavljivanja ovog dokumenta, 22. aprila 2004. godine usvojila Informaciju o Evropskom parterstvu i potrebi usvajanja Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva.

Verziju ovog dokumenta na srpskom jeziku možete da preuzmete ovde.

Odluku o Evropskom partnerstvu sa Srbijom i Crnom Gorom za 2006. možete da preuzmete ovde.

Dokument Evropskog partnerstva za Srbiju za 2007. godinu možete da preuzmete ovde.

Dokument Evropskog partnerstva za 2008. Možete da preuzmete ovde.